Bắc Việt tổ chức khóa đào tạo “Tinh thần đồng đội”

02/10/2017 02:28 +07 - Lượt xem: 36326

 

Trong hai ngày 31/12/2016 và 1/1/2017, tại Khu du Lịch Thiên Sơn, Suối Ngà, Ba Vì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt đã phối hợp với Công ty TNHH Tâm Việt tổ chức khóa đào tạo “Tinh thần đồng đội” dành cho cán bộ và nhân viên tiêu biểu của Công ty. Thông qua các hoạt động teambuilding, thảo luận, rèn luyện thể lực… Khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần làm việc đồng đội, tư duy sáng tạo, thay đổi các thói quen tư duy cũ, tôn trọng giá trị bản thân, văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, gia đình và ngoài xã hội…
Hoạt động teambuilding giúp gắn kết tinh thần đồng đội
Tập thể CBCNV lắng nghe chuyên gia huấn luyện về “Văn hóa doanh nghiệp”
Khởi động chuẩn bị với các hoạt động tập thể
Cùng tham gia các trò chơi, hoạt động tập thể gắn kết đội ngũ sau những ngày làm việc mệt mỏi
Các hoạt động, trò chơi gắn kết đồng đội
Các hoạt động, trò chơi gắn kết đồng đội

Tập thể CBCNV Bắc Việt tham dự khóa học
Huấn luyện “Tinh thần đồng đội” dành cho nhân viên là một trong những hoạt động không thể thiếu trong chính sách tuyển dụng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Bắc Việt Group. Ông Vũ Hoàng Chương, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh, trên quan điểm nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và những đóng góp của CBCNV là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty, thông qua các khóa đào tạo “Tinh thần đồng đội”, mỗi nhân viên ngoài năng lực chuyên môn, phải hiểu rõ nơi mình làm việc, thấm nhuần tinh thần văn hóa Bắc Việt, tinh thần đồng đội để cùng hợp tâm, hợp lực xây dựng Công ty

 

 
Bài xem nhiều