11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

02/03/2019 07:11

 

 Công ty CP Đầu tư BVG kính gửi  cổ đông Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( Biên bản họp kèm theo)

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu  và tải toàn văn tại đây.
 
             1. Biên bản họp ĐHCDTN 2019
             2. Nghị Quyết ĐHCDTN 2019
 
Trân trọng Thông Báo!

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5